Tisztelettel kérjük kedves Híveinket, ha lakcímükben, elérhetőségeikben változás történik, ill. ha a körlevelet e-mailben szeretnék olvasni, jelezzék az egyházközségi irodában!


hal.jpg Aktuális
Isten hozott minden kedves régi és új látogatónkat megújult honlapunkon!
Az egyházi házasságra készülő jegyespárok figyelmébe ajánljuk! A jegyesoktatásra való bejelentkezést az egyházi házasságkötés előtt legalább három hónappal tegyék meg.

                   Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:


Aktualitások, közlemények

                               

változás a magyar katolikus egyházközségben

tájékoztatjuk kedves híveinket, hogy Takács Pál, a frankfurti magyar katolikus egyházközség plébánosa 2018. augusztus 1-vel, 28 évi frankfurti szolgálat után, egészségügyi okokra hivatkozva nyugdíjba vonul. Az itteni közösségben nemcsak egyszerű papi szolgálatot, hanem lelkigondozást, kórházi lelkészi szerepet  is jelentett ez alatt a 28 év alatt.

Mindemellett támogatta cserkészcsapatainkat is, ahol tábori lelkészként a csapattáborokban nemcsak jelenlétével és prédikációival de segítségével is gazdagította csapataink életét.

Pál atya 2017 szeptemberétől, már a nyugdija mellett vállalta  még egy évre a további szolgálatot. Pál atyának kívánjuk Isten áldását a nyugdíjas éveire, s hogy még sokáig gazdagítsa jelenlétével közösségünket.

A frankfurti szentmiséket az átmeneti időben Wetzstein József (klaretinus szerzetes) atya látja el.

Kérjük kedves híveinket, fogadják őt is nagy szeretettel.

A szentmisék rendje egyenlőre változatlan.


Adományozási lehetőségek

1.   Egyházközségünk szeretne minél több programot kínálni közösségünknek, s ezekhez szívesen fogadjuk  segítő adományaikat. Amennyiben támogatni szeretnék egyházközségünket, vagy valamelyik részközösséget (Darmstadt, Frankfurt am Main; Gießen, Mainz, Wiesbaden), kérjük, hogy az adományuk céljának megjelölésével tegyék ezt meg (pl: bérmálás, elsőáldozás, lelkigyakorlat, bibliakör, családi nap, családi mise, vagy a város neve és az adományozás célja...stb.). Kezdeményezett/Begünstigter: Katholische Ungarische Gemeinde,

IBAN:   DE83 5005 0201 0200 0786 07 BIC: HELADEF1822 Átutalás célja/ Verwendungszweck    Spende- adomány célja – befizető neve Az adomány összege az adóból leírható és ennek tényét kérésre az Adóhatóság felé igazolni tudjuk. Ez ügyben keresse titkárságunkat (069/24795021). Önzetlen adományaikat a hálásan köszönjük! Szent Erzsebet Magyar Katolikus Egyházközség, Frankfurt am Main.

2.   Hagyományainkhoz híven, szívünkön viseljük rászoruló embertársaink megsegítését, fiataljaink neveltetését.

    Számos megható köszönő levél tanúsítja ennek tényét a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Vajdaságból és hazánkból. Segítő adományaikat az alábbi banki átutalással hálásan fogadjuk: Kezdeményezett/Begünstigter: Foerderverein der roem.kath.ung.Gemeinde IBAN:   DE83 5004 0000 0323 3079 00     BIC:     COBADEFFXXX Átutalás célja/Verwendungszweck    Spende- adomány célja – befizető neve Az adomány összege az adóból leírható és ennek tényét kérésre az Adóhatóság felé igazolni tudjuk. Önzetlen adományaikat a kedvezményezettek nevében is hálásan köszönjük! Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközség Támogató Egyesülete, Frankfurt am Main.