Tisztelettel kérjük kedves Híveinket, ha lakcímükben, elérhetőségeikben változás történik, ill. ha a körlevelet e-mailben szeretnék olvasni, jelezzék az egyházközségi irodában!


hal.jpg Aktuális
Isten hozott minden kedves régi és új látogatónkat megújult honlapunkon!
Az egyházi házasságra készülő jegyespárok figyelmébe ajánljuk! A jegyesoktatásra való bejelentkezést az egyházi házasságkötés előtt legalább három hónappal tegyék meg.

                   Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:


Aktualitások, közlemények

!!!! Figyelem !!!!!

Kérjük szíves megértésüket!
A Corona vírus terjedése miatt a következô intézkedéseket hoztuk egyházközségünkben mindannyiunk egészségének védelme érdekében.
A szentmisék a
limburgi, mainzi és a fuldai püspökség területén minden misézôhelyen április 19-ig elmaradnak.
A bibliakör Frankfurtban március 27-én és a filmklub a fiataloknak március 28-án elmarad.
Amíg nincsenek szentmisék a plébánián, addig semmilyen programot nem lehet itt tartani, sem gyerekcsoportokat, sem privát rendezvényeket létszámtól függetlenül!!!!!!!!

Kérem figyeljék facebook és web oldalainkat.

Sürgôs esetben, CSAK!!!! telefonon vagy e-mailben egyeztessenek; kapcsolattartó személy:  Bodrogi Szilvia (Lelkipásztori munkatárs):

telefon: 015158719831; e-mail: s.bodrogi@erzsebet-frankfurt.de

Kérjük ne jöjjenek be személyesen!

A hivatali órák egyenlöre szünetelnek, az iroda zárva van!

Vigyázzanak magukra és reméljük mihamarabb találkozhatunk!Kedves Testvérek,
ezúton osztom meg Bätzing püspökünk imajavaslatát magyar nyelven.  Csatlakozzunk mi is a mások által már gyakorlattá vált közös imához!
Gyújtsunk egy gyertyát és minden nap 19:30 órakor imátkozzuk el az alábbi imádságot, így kapcsolódva össze az imában mindannyian, legyünk akár magyarok vagy németek.
Az imát bátran osszátok, terjesszétek ismerôseitek körében!

Limburg püspöke, dr. georg batzing, 2020. március 14

Mindenható jóságos Istenünk!
Te vagy a világ teremtője, élet és halál Ura. Ebben az időben, melyben bizonytalanság és betegség fenyeget bennünket, kérjük oltalmadat és áldásodat.
Fiadban, Jézus Krisztusban megmutattad számunkra,hogyan élhetünk,félelem nélkül,másokról gondoskodva,hogy odaforduljunk a bajban és kitaszítottságban élőkhöz,az Ő keresztje és feltámadása által reménnyel és új élettel ajándékozol meg bennünket.
Segíts meg minket, hogy legyőzzük félelmünket.
Küldd el Szentlelkedet,mely megerősít és felemel bennünket.
Imádkozunkmindazokért, akik megbetegedtek
- Uram irgalmazz.mindazokért, akik az egészségügyben dolgoznak- Uram, irgalmazz.mindazokért, akik biztosítják az alapellátást, a biztonságot és a gondozásban tevékenykednek
- Uram, irgalmazz.mindazokért, akik a politikában és gazdasági életben döntéseket hoznak
- Uram, irgalmazz.mindazokért, akik félnek és elbizonytalanodtak- Uram, irgalmazz.mindazokért, akik idősek és betegek- Uram, irgalmazz.a gyerekekért
- Uram, irgalmazz.mindazokért, akiket a gazdasági nehézségek fenyegetnek- Uram, irgalmazz.a más országokban élőkért
- Uram, irgalmazz.(Egyéb kérések- Uram, irgalmazz.személyes kérések- Uram, irgalmazz.)
Az elhunytakért és gyászolóikért(Ima az elhunytakért: név szerint)- Uram, irgalmazz.A Szentséges Szűzanya , Szent György, Szent Hildegárd, Szent Katharina Kasper, Boldog Richard Henkes és minden szentek közbejárására Kérünk Téged, segíts meg minket! Fordítsd felénk orcádat és légy kegyes hozzánk.Erre kérünk, a mi Urunk és testvérünk által, aki a Szentlélekkel egységben Veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
Ámen.
Miatyánk...
Üdvözlégy Mária...