Tisztelettel kérjük kedves Híveinket, ha lakcímükben, elérhetőségeikben változás történik, ill. ha a körlevelet e-mailben szeretnék olvasni, jelezzék az egyházközségi irodában!


hal.jpg Aktuális
Isten hozott minden kedves régi és új látogatónkat megújult honlapunkon!
Az egyházi házasságra készülő jegyespárok figyelmébe ajánljuk! A jegyesoktatásra való bejelentkezést az egyházi házasságkötés előtt legalább három hónappal tegyék meg.

                   Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:


Események, beszámolók

                                          

tájékoztató az egyházközségi tanács választásról

2019 november 10-én egyházközségi tanács választás volt a Limburgi püspökség területén, így a Szent Erzsébet magyar katolikus egyházközségben is.

Köszönjük minden kedves Hívünknek, hogy részt vettek a levélválasztásban, és külön azoknak, akik visszaküldték szavazataikat és hozzájárultak az új egyháztanács megválasztásához.


Az új Egyházközsegi Tanács tagjai:


Dr. Barcsay Ákos (elnök - Mainz), Biro-Matisz Szilvia (Frankfurt am Main), Csernus Zsolt (Frankfurt am Main), Horvath Ottó (Giessen), Ihász Tibor (Frankfurt am Main), Király Krisztina (Frankfurt am Main), Dr. Klement Kornél (elnökségi tag), Klement Nándor (Frankfurt am Main), Kovács Sándor (Darmstadt), Makovi András (elnökségi tag - Darmstadt), Révész Katalin (Wiesbaden), Szöke Levente (elnökségi tag - Darmstadt), Dr. Vámos Sándor (Mainz), Wenger Judit (Darmstadt)

 

 

Adományozási lehetőségek

1.   Egyházközségünk szeretne minél több programot kínálni közösségünknek, s ezekhez szívesen fogadjuk  segítő adományaikat. Amennyiben támogatni szeretnék egyházközségünket, vagy valamelyik részközösséget (Darmstadt, Frankfurt am Main; Gießen, Mainz, Wiesbaden), kérjük, hogy az adományuk céljának megjelölésével tegyék ezt meg (pl: bérmálás, elsőáldozás, lelkigyakorlat, bibliakör, családi nap, családi mise, vagy a város neve és az adományozás célja...stb.). Kezdeményezett/Begünstigter: Katholische Ungarische Gemeinde,

IBAN:   DE83 5005 0201 0200 0786 07 BIC: HELADEF1822 Átutalás célja/ Verwendungszweck    Spende- adomány célja – befizető neve Az adomány összege az adóból leírható és ennek tényét kérésre az Adóhatóság felé igazolni tudjuk. Ez ügyben keresse titkárságunkat (069/24795021). Önzetlen adományaikat a hálásan köszönjük! Szent Erzsebet Magyar Katolikus Egyházközség, Frankfurt am Main.
2.   Hagyományainkhoz híven, szívünkön viseljük rászoruló embertársaink megsegítését, fiataljaink neveltetését.
    Számos megható köszönő levél tanúsítja ennek tényét a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Vajdaságból és hazánkból. Segítő adományaikat az alábbi banki átutalással hálásan fogadjuk: Kezdeményezett/Begünstigter: Foerderverein der roem.kath.ung.Gemeinde IBAN:   DE83 5004 0000 0323 3079 00     BIC:     COBADEFFXXX Átutalás célja/Verwendungszweck    Spende- adomány célja – befizető neve Az adomány összege az adóból leírható és ennek tényét kérésre az Adóhatóság felé igazolni tudjuk. Önzetlen adományaikat a kedvezményezettek nevében is hálásan köszönjük! Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközség Támogató Egyesülete, Frankfurt am Main.